Presentatie Certificatieschema ‘Assetmanagement ISO 55001’

Algemeen directeur Albert Vermeulen heeft het certificaat Assetmanagement ISO 55001 overhandigd gekregen door NEN te Delft

Onze algemeen directeur heeft certificaat Assetmanagement ISO 55001 overhandigd gekregen door NEN te Delft

Algemeen directeur Albert Vermeulen heeft het certificaat Assetmanagement ISO 55001 overhandigd gekregen door NEN te Delft.

Assetmanagement is er op gericht de assets (kapitaalgoederen, bedrijfsmiddelen) van een organisatie goed te beheren zodat ze toegevoegde waarde blijven leveren voor de organisatie en haar belanghebbenden en bijdragen aan het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie.Op 9 september organiseert NEN een bijeenkomst waarbij het schema aan de Nederlandse belanghebbenden wordt gepresenteerd en het startschot wordt gegeven om met het schema aan de slag te gaan.

 

Certificaat Assetmanagement ISO 55001Belang van certificatie
Op basis van ISO 55001 kan het assetmanagementsysteem van een organisatie worden gecertificeerd door een onafhankelijke en onpartijdige instelling. Op die manier kan een organisatie aan haar belanghebbenden laten zien dat ze een effectief en goed geïmplementeerd assetmanagementsysteem heeft. De belangstelling daarvoor groeit sterk in Nederland. Bijvoorbeeld bij beheerders van gas- en elektriciteitsdistributienetwerken , waterschappen en drinkwaterbedrijven en provincies en gemeenten. Allemaal organisaties die assets beheren waarvan het blijvend goed functioneren van groot maatschappelijk belang is. Ook in de procesindustrie neemt de belangstelling voor assetmanagement toe, waarbij het veilig en milieuverantwoord functioneren van installaties een belangrijk aandachtspunt is. Ook bij organisaties die in opdracht van eigenaren van assets het beheer daarvan uitvoeren (aannemers en service providers) bestaat belangstelling voor certificatie.

 

Bron: https://www.nen.nl