Certificaat CO2 Prestatieladder Trede 5 officieel uitgereikt

Wat houdt het behalen van dit certificaat in.

Op niveau 5 trekken we als organisatie alles uit de kast om een voortrekkersrol te spelen en maximaal je invloed te gebruiken om intern en extern CO2 te reduceren. We hebben onze ketenpartners gevraagd om hun CO2 footprint aan te leveren en we gebruiken onze inkoopkracht om CO2 te reduceren. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het inkopen van asfalt, verwerking van bermgras en voor het transporteren van grondstoffen. We maken een keuze op basis van de CO2 impact van producten.

Op 22 februari is het certificaat door KIWA officieel uitgereikt in het bijzijn van Industrial Energy Expert die de Vermeulen Groep heeft bijgestaan in het bereiken van het niveau Trede 5.