Proef andere uitvoering maaien langs de snelweg

In overleg met Rijkswaterstaat hebben we als proef voor een andere verkeerstechnische uitvoering van maaien gekozen. Door in één werkgang de bermen langs de snelweg en tevens de op- en afritten te maaien, werken wij veiliger en veroorzaken wij minder hinder.

Onze machines en mensen vormen met elkaar een geoliede trein:

  • Actiewagen en botsabsorber verzorgen de afzetting van de rijstrook.
  • De vangrailmaaimachine en bermmaaimachine maaien de wegbermen.
  • De namaaiers verwijderen het laatste gras met de bosmaaier.

Tijdens deze op- en afritten maaironde is tevens het overige reguliere werk uitgevoerd: borden rechtzetten, wassen, zwerfvuil verwijderen en de goten vegen.