• Contract Rijkswaterstaat GVO 2019

  Rijkswaterstaat gunt de Vermeulen Groep het Groot Variabel Onderhoud voor het hoofdwegennet West-Nederland Zuid.

 • Integraal en veelzijdig! Dat is onze kracht.

 • Contract Rijkswaterstaat Zee en Delta

  Per 1 maart 2019 gaat de Vermeulen Groep starten met het nieuwe contract Zee en Delta PCDO (Prestatie Contract Droog Onderhoud) in opdracht van Rijkswaterstaat.

 • Verlenging certificaat Assetmanagement ISO 55001

 • Volledige afsluiting N11 voor onderhoud

 • Assetmanagement onze specialiteit

  Al bijna 45 jaar onderhouden wij 24/7 de infrastructuur in Nederland.

 • Vermeulen Groep aanwezig bij scholen en beurzen voor werven personeel

 • Wethouders verrichten met oude stoomwals de opening van de van Aalstlaan in Zoetermeer

 • Contract voor integraal onderhoud Rijkswaterstaat West Nederland Zuid – district Noord.

 • Certificaat CO2 Prestatieladder Trede 5 officieel uitgereikt

  Op 22 februari is het certificaat door KIWA officieel uitgereikt in het bijzijn van Industrial Energy Expert die de Vermeulen Groep heeft bijgestaan in het bereiken van het niveau Trede 5.

 • Wethouder Marc Rosier onthult bijenhotelpaal Oosterheem

  Een kroning op de 204.000 bijvriendelijke bloembollen die in opdracht van de gemeente Zoetermeer in de wijk Oosterheem zijn geplant

- Asfalt uitgelicht


De Vermeulen Groep heeft ruime ervaring in het verwerken van asfalt.

Asfalt is een mengsel van grind, zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen aan elkaar wordt gekleefd. Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gewonnen op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam en zich mengde met stenen en zand.

Lees meer...
- Video's


Bekijk de video's van de Vermeulen Groep op het Youtube kanaal

Youtube kanaal

- Incident Management uitgelicht


Incident Management (IM) is niet meer weg te denken op onze wegen

IM heeft zich in de afgelopen 15 jaar meer dan bewezen en vormt een klein, maar belangrijk onderdeel van het verkeersmanagement in Nederland. Incident Management is een geheel aan maatregelen om de weg na een incident zo spoedig mogelijk vrij te maken.

Lees meer...

Boomfeestdag Oosterheem Zoetermeer

Tijdens de landelijke Boomfeestdag op 13 maart 2019  hebben leerlingen van groep 6 van de basisschool IKC Florence Nightingale samen met wethouder Ingeborg ter Laak van gemeente Zoetermeer, twee eiken, twee elzen en een haagbeuk gepland. Hierbij werden ze geassisteerd door de groenmedewerkers van de Vermeulen Groep. Ook dit jaar

Read more

Praktijkervaring uitwisselen met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Op maandag 11 maart 2019 ging staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens een werkbezoek in gesprek met NEVI, Gemeente Zoetermeer en de Vermeulen Groep over ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ MVI. Door de bomen het bos niet meer zien. Dat is waar inkopers in de private en publieke sector dagelijks mee te maken hebben

Read more

Integraal onderhoud Zee en Delta van start

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn wij op 1 maart 2019 gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de snel- en N-wegen in het areaal Zee en Delta. Het betreft een integraal onderhoudscontract voor 3 jaar en omvat het onderhoud aan groenvoorzieningen, wegen, geleiderail, markeringen, verzorgingsplaatsen, openbare verlichting, pompen en gemalen in de

Read more

Gunning integraal onderhoudscontract Oosterheem

Vermeulen Groep krijgt integraal onderhoudscontract Oosterheem gegund. Mevrouw J. Groeneveld (Wethouder Openbare Ruimte van de gemeente Zoetermeer), de heer M. Vink (directeur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en Zwiep Vermeulen (Commercieel Directeur van de Vermeulen Groep) tekenden op woensdag 20 februari het ‘Integraal onderhoudscontract’ van de wijk

Read more