• Oplevering renovatie gemaal Gouwe Aquaduct

  Donderdag 30 januari vond de oplevering van het compleet gerenoveerde gemaal plaats.

 • In stand houden van groenvoorziening A20 in opdracht van Rijkswaterstaat

  In het weekend van 18 en 19 januari 2020 heeft de Vermeulen Groep een honderdtal bomen gerooid langs de A20 (Hmp 13.1 – 16.35).

 • 7 november Inspiratiedag Techniek bij Rijkswaterstaat

  De Vermeulen Groep verzorgt presentatie ‘Zo vult de markt de vragen om duurzaamheid in!’.

 • Demonstratie botsabsorber met airbag tijdens Safety Walk

  Vrijdag 8 november presenteerde de Vermeulen Groep tijdens het Safety Walk programma van Bouwend Nederland de botsabsorber (TMA) met airbag-systeem.

 • Gebiedsontwikkeling VerdeVista Meerburg

  Fase 1 is inmiddels voltooid.

 • Betonwerkzaamheden LVO Noord Brabant

  Geslaagde samenwerking tussen diverse bedrijven.

 • Contract Rijkswaterstaat GVO 2019

  Rijkswaterstaat gunt de Vermeulen Groep het Groot Variabel Onderhoud voor het hoofdwegennet West-Nederland Zuid.

 • Integraal en veelzijdig! Dat is onze kracht.

 • Contract Rijkswaterstaat Zee en Delta

  Per 1 maart 2019 gaat de Vermeulen Groep starten met het nieuwe contract Zee en Delta PCDO (Prestatie Contract Droog Onderhoud) in opdracht van Rijkswaterstaat.

 • Volledige afsluiting N11 voor onderhoud

 • Assetmanagement onze specialiteit

  Al bijna 45 jaar onderhouden wij 24/7 de infrastructuur in Nederland.

 • Vermeulen Groep aanwezig bij scholen en beurzen voor werven personeel

 • Wethouders verrichten met oude stoomwals de opening van de van Aalstlaan in Zoetermeer

 • Certificaat CO2 Prestatieladder Trede 5 officieel uitgereikt

  Op 22 februari is het certificaat door KIWA officieel uitgereikt in het bijzijn van Industrial Energy Expert die de Vermeulen Groep heeft bijgestaan in het bereiken van het niveau Trede 5.

 • Wethouder Marc Rosier onthult bijenhotelpaal Oosterheem

  Een kroning op de 204.000 bijvriendelijke bloembollen die in opdracht van de gemeente Zoetermeer in de wijk Oosterheem zijn geplant

- Asfalt uitgelicht


De Vermeulen Groep heeft ruime ervaring in het verwerken van asfalt.

Asfalt is een mengsel van grind, zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen aan elkaar wordt gekleefd. Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gewonnen op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam en zich mengde met stenen en zand.

Lees meer...
- Video's


Bekijk de video's van de Vermeulen Groep op het Youtube kanaal

Youtube kanaal

- Incident Management uitgelicht


Incident Management (IM) is niet meer weg te denken op onze wegen

IM heeft zich in de afgelopen 15 jaar meer dan bewezen en vormt een klein, maar belangrijk onderdeel van het verkeersmanagement in Nederland. Incident Management is een geheel aan maatregelen om de weg na een incident zo spoedig mogelijk vrij te maken.

Lees meer...

Groot Variabel Onderhoud WNZ 2019 succesvol opgeleverd en overgedragen aan Rijkswaterstaat WNZ

Vrijdag 21 februari 2020 zijn de handtekeningen gezet voor het opleveren en het overdragen van het Groot variabel Onderhoud WNZ (West Nederland Zuid) 2019. De Vermeulen Groep heeft hiermee het project opgeleverd aan Rijkswaterstaat PPO B-wegen WNZ (opdrachtgever). Op dezelfde dag heeft Rijkwaterstaat PPO het project overgedragen aan de twee

Read more

Oplevering renovatie gemaal Gouwe Aquaduct

Donderdag 30 januari vond de oplevering van het compleet gerenoveerde gemaal van het Gouwe Aquaduct, op de A12, ter hoogte van Waddinxveen, plaats. Dit gemaal, van Rijkswaterstaat, is in onderhoud bij de Vermeulen Groep via het prestatiecontract West Nederland Zuid-Noord. Het gemaal verzorgt de afwatering van zowel regen- als grondwater

Read more

Meer noten op onze zang!

Koolmezen blijken liefhebbers te zijn van het eten van de eikenprocessierupsen. De Vermeulen Groep heeft het idee opgevat om een proef uit te zetten in de wijk Oosterheem ter bestrijding van de eikenprocessierups. Ipse de Bruggen (gehandicapten zorg) heeft in samenwerking met de Vermeulen Groep dertig vogelhuisjes gemaakt voor de

Read more

Vermeulen gaat circulair met CIRCO

De Vermeulen Groep heeft deelgenomen aan de CIRCO Business design track natuurvezels, een driedaagse workshop. Uit onze onderhoudscontracten komen organische reststromen vrij, zoals bermmaaisel en hout. Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Natuurvezels zijn op die manier grondstof voor nieuwe duurzame producten. Dit vraagt om

Read more