100% Elektrisch!

De Vermeulen Groep bevindt zich op trede 5 van de CO2-Prestatieladder. Recent hebben we de poolauto vervangen voor een 100% elektrische auto. Weer een stapje verder in ons streven naar een duurzame toekomst.

Elektrisch vervoer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en rijden bij ons op groene stroom.