7 november Inspiratiedag Techniek bij Rijkswaterstaat

12 november 2019

Aansluitend op de presentatie ‘Zo doen we het nu duurzaamheid bij RWS!’ door Chris van Schalm Senior Adviseur Duurzaamheid PPO, was de eer aan de Vermeulen Groep om op deze dag een presentatie ‘Zo vult de markt de vragen om duurzaamheid in!’ te verzorgen.

En dat deden we natuurlijk graag! Eerst hebben we laten zien wat we zelf aan initiatieven hebben genomen, en dat zijn er al heel wat. Vervolgens hebben we laten zien wat we aan mogelijkheden kunnen bieden om de wens die Rijkswaterstaat heeft om te zetten in voor de weggebruiker zichtbare producten (wegmeubilair).

Het was een sessie waarin we veel interactie hadden met de deelnemers.. Na afloop hebben we nog informeel met enkele deelnemers tijdens de lunch ervaringen en ideeën opgehaald. Uit het applaus dat we na afloop kregen maken we op dat de Vermeulen Groep ook hier weer lof oogst voor de inspanningen die we dagelijks doen.

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Jumping Green in Oosterheem
25 mei 2020

Springend Groen? Nee, het groen zelf laten we niet springen, maar we zorgen ervoor dat bijen en andere insecten zoveel mogelijk over kunnen springen.

Gunning contract calamiteitenbestrijding Zeeland
24 april 2020

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Voor verkeersveiligheid bomen langs A20 verwijderd
6 april 2020

Populieren langs de rijksweg A20 zijn verwijderd omdat zij een gevaar vormen voor het verkeer. Het gaat om de bomen aan de zuidzijde van de A20 tussen Maasdijk en Maassluis.

Bordenwissel in opdracht van Rijkswaterstaat
26 maart 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de Vermeulen Groep in het weekend van 14 en 15 maart 2020, de snelheidsborden langs de snelwegen vervangen ten behoeve van het verlagen van de maximum snelheid op de Nederlandse wegen.