7 november Inspiratiedag Techniek bij Rijkswaterstaat

Aansluitend op de presentatie ‘Zo doen we het nu duurzaamheid bij RWS!’ door Chris van Schalm Senior Adviseur Duurzaamheid PPO, was de eer aan de Vermeulen Groep om op deze dag een presentatie ‘Zo vult de markt de vragen om duurzaamheid in!’ te verzorgen.

En dat deden we natuurlijk graag! Eerst hebben we laten zien wat we zelf aan initiatieven hebben genomen, en dat zijn er al heel wat. Vervolgens hebben we laten zien wat we aan mogelijkheden kunnen bieden om de wens die Rijkswaterstaat heeft om te zetten in voor de weggebruiker zichtbare producten (wegmeubilair).

Het was een sessie waarin we veel interactie hadden met de deelnemers.. Na afloop hebben we nog informeel met enkele deelnemers tijdens de lunch ervaringen en ideeën opgehaald. Uit het applaus dat we na afloop kregen maken we op dat de Vermeulen Groep ook hier weer lof oogst voor de inspanningen die we dagelijks doen.

Geüploade afbeelding: Geen beschrijving ingesteld. Travel Tile Photo Collage.png