Project Groot onderhoud Persant Snoepweg.

Nieuws

Vanaf 19 februari zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de kruising Engelendaal-Persant Snoepweg. We werken in 2 fases aan deze kruising. De vorst heeft ons niet doen besluiten de werkzaamheden te staken, maar de weersomstandigheden blijven vooralsnog grote invloed uitoefenen op de planning. Wij houden u op de hoogte mocht deze worden aangepast.

19/02/2018 Omleiding fietsers tijdens werkzaamheden kruising Engelendaal

19/02/2018 Buslijnen werkzaamheden Engelendaal vanaf 20 februari t/m 9 maart

19/02/2018 Bewonersbrief fase 4 kruising Engelendaal Kruising Engelendaal

12/01/2018 Bewonersbrief fase 7_v2 Kruising Acacialaan uitgesteld

04/01/2018 Bewonersbrief fase 7

03/11/2017 Bewonersbrief fase 1 3 en 7

25/10/2017 Bewonersbrief wegdeel 3 Aanpassing omleiding

20/10/2017 Bewonersbrief wegdeel 3

06/10/2017 Bewonersbrief wegdeel 2

02/10/2017 Bewonersbrief wegdeel 1

29/09/2017 Start werkzaamheden Persant Snoepweg

Donderdag 5 oktober 2017 is gestart met de werkzaamheden voor het onderhoud aan de Persant Snoepweg. Dit is nodig omdat uit de tweejaarlijkse wettelijke visuele weginspectie is gebleken dat het asfalt op meerdere plekken niet meer voldoet.

Globale planning.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in zes delen en duren tot eind april 2018.

De wegdelen tussen de kruisingen zijn voorzien van geluidrseducerend asfalt.

Vanaf 19 februari worden de werkzaamheden aan de kruisingen uitgevoerd.

De planning is op dit moment als volgt:

  • 19 feb t/m 6 mrt 2018   Kruising Engelendaal – Zijde Simon Smitweg
  • 7 mrt t/m 25 mrt 2018  Kruising Engelendaal – Zijde Engelendaal
  • 26 mrt t/m 1 apr 2018   Rotonde Simon-Smitweg
  • 3 apr t/m 29 apr 2018   Kruising Acacialaan

De wegdelen die daarna worden aangepakt kunt u vinden op de digitale kaart, die u kunt vinden op www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg. Op deze kaart kunt u precies zien welk gedeelte wanneer aan de beurt is.

Wat betekent dit voor het verkeer?
Voor de gehele uitvoering van het werk wordt het verkeer komend uit de richting van de Leiderdorpse brug per fase omgeleid. De Persant Snoepweg blijft begaanbaar voor het verkeer komend vanuit tegenovergestelde richting (de richting vanuit de brug over de Dwarswatering).

De planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

Fasering

Omleiding bus: lijn 182

Omleiding bus: lijnen 56 / 183 / 410

Omgevingsmanagement

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager via telefoonnummer: 06 19953942.

Vermeulen Groep heeft tevens een omgevingsapp ontwikkeld die nog in testfase verkeert.
Wij zetten de Omgevingsapp voor een aantal van onze diverse projecten, waaronder dit project.

Iphone Appstore
https://itunes.apple.com/nl/app/omgevingsapp/id1272093221?mt=8

Google Playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OmgevingsApp

Agenda

Vanaf 11 oktober 2017 kunt u iedere woensdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.00 uur met vragen terecht in de bouwkeet op de parkeerplaats van park De Houtkamp aan de Van Diepeningenlaan. Zie voor de locatie van de bouwkeet de digitale kaart op (www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg).