Aanpassingen verlengde Beeklaan Noordwijk

De verlengde Beeklaan in Noordwijk is het stuk weg tussen de rotonde aan de Herenweg en de N206. In het voorjaar van 2019 is de Vermeulen Groep gestart met de reconstructie van dit stuk weg. Op deze weg wordt onder andere een nieuwe rotonde voor het ontsluiten van de in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk Offem Zuid, aangelegd.

De verlengde Beeklaan was een 80 km/pu weg, maar de snelheid is nu al aangepast naar 50 km/pu. Dit is nodig voor de veiligheid, voor nu en in de toekomst.

We passen de hele weg aan om hem geschikt te maken voor de nieuwe snelheid. Dit doen we onder andere door het aanbrengen van verhoogde bermen en een verhoogde rijbaanafscheiding.

Voorafgaande aan de aanpassing van de weg en de aanleg van de rotonde, hebben we  over een lengte van 700 meter een nieuw betonnen transportriool ∅ 1250 mm met drie duikers ø 1000 mm aangelegd, voor de het afvoeren van het afvalwater van de nieuwe wijk Offem Zuid.

De watergang naast de weg zal verbreed worden en in het najaar van 2019 brengen we de beplanting in de groenstroken aan.

De verlengde Beeklaan is tijdens de werkzaamheden helemaal afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt middels borden omgeleid.

Momenteel zijn we met de reconstructie van de rotonde Herenweg/Beeklaan bezig. Op 22 mei gaat de rotonde weer open voor verkeer. Daarna start de tweede fase van het project. De planning is dat 12 juli de weg weer in zijn geheel open gaat.

Op dinsdag 23 april bracht een delegatie van wethouders een bezoek aan de werkzaamheden in de nieuwbouwwijk Offem Zuid en de werkzaamheden aan de Verlengde Beeklaan.