Aansluiting Statiegeldalliantie


De Vermeulen Groep heeft dagelijks te maken met zwerfafval gedurende de onderhoudswerkzaamheden langs de wegen. De bermen liggen er vol mee en het wordt tijd dat dit verandert. In onze dagelijkse rondes treffen we steeds meer plastic afval aan in de bermen. Dit bieden we aan bij een afvalverwerkingsbedrijf. Bij dit bedrijf wordt het afval automatisch gescheiden en verwerkt.

Maatschappelijke betrokkenheid en MVO vertaald in Duurzaamheid is een belangrijk thema waar onze organisatie invulling aan geeft. Om deze redenen heeft de Vermeulen Groep zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.  Deze alliantie verenigt inmiddels meer dan 950 deelnemers waaronder Nederlandse en Belgische gemeenten en steden, provincies, organisaties als waterschappen en bedrijven in haar strijd tegen zwerfvuil.

De alliantiepartners vragen de overheid om statiegeld in te voeren op alle plastic flessen en blikjes. Nu het wetgevingstraject voor plastic flesjes versneld wordt, moedigt ze de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en CU aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en ook het statiegeldsysteem op blikjes en alle grote én kleine drankflessen te realiseren. 
Samen maken we schoon, samen tegen zwerfafval.