Aansluiting Statiegeldalliantie

29 november 2019

De Vermeulen Groep heeft dagelijks te maken met zwerfafval gedurende de onderhoudswerkzaamheden langs de wegen. De bermen liggen er vol mee en het wordt tijd dat dit verandert. In onze dagelijkse rondes treffen we steeds meer plastic afval aan in de bermen. Dit bieden we aan bij een afvalverwerkingsbedrijf. Bij dit bedrijf wordt het afval automatisch gescheiden en verwerkt.

Maatschappelijke betrokkenheid en MVO vertaald in Duurzaamheid is een belangrijk thema waar onze organisatie invulling aan geeft. Om deze redenen heeft de Vermeulen Groep zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie verenigt inmiddels meer dan 950 deelnemers waaronder Nederlandse en Belgische gemeenten en steden, provincies, organisaties als waterschappen en bedrijven in haar strijd tegen zwerfvuil.

De alliantiepartners vragen de overheid om statiegeld in te voeren op alle plastic flessen en blikjes. Nu het wetgevingstraject voor plastic flesjes versneld wordt, moedigt ze de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en CU aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en ook het statiegeldsysteem op blikjes en alle grote én kleine drankflessen te realiseren.
Samen maken we schoon, samen tegen zwerfafval.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Vermeulen Groep zet zich in tijdens World Cleanup Day
22 september 2020

Op zaterdag 19 september heeft de Vermeulen Groep zich ingezet tijdens World Cleanup Day in Oosterheem in gemeente Zoetermeer. World Cleanup Day is een wereldwijd initiatief waarbij 180 landen de planeet van een grote schoonmaakbeurt voorzien.

Vlootschouwen als voorbereiding op het strooiseizoen
15 september 2020

Afgelopen weekend is de vlootschouw voor het gladheidbestrijdingsmaterieel van Rijkswaterstaat en de voertuigen van Vermeulen georganiseerd op het steunpunt van Rijkswaterstaat in Delft. Tijdens een vlootschouw worden alle strooiauto’s en sneeuwploegen gecontroleerd.

Meer bijen op de Elfenbaan
7 september 2020

In opdracht van de gemeente Zoeterwoude zijn wij in het gebied langs de N11 bezig met het vergroten van de watergangen, voor waterberging. Hierdoor creëren wij natuurvriendelijke oevers.

Plaatsen barriers in Wallonië
27 augustus 2020

Voor het Bestuur Wallonië voeren wij in samenwerking met Siemes werkzaamheden uit aan de Belgische rijkswegen. De Vermeulen Groep is ingezet voor het plaatsen van 16 km aan barriers op de E42/A16.