Assetmanagement

Asset Management

De Vermeulen Groep is als integraal onderhoudsaannemer elke dag actief met het onderhouden van assets. Wij beschikken dan ook over veel data omtrent de prestaties en risico’s van deze assets. Deze data wordt verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en in overleg met de opdrachtgevers wordt advies uitgebracht in het kader van life cycle management van deze assets. Dit houdt in dat wij adviseren over de voorspelbaarheid van de prestaties van de assets, door vervolgens de onderhouds- en vervangingsmomenten hierop aan te passen zullen kostenbesparingen bereikt worden, doordat faalkosten geminimaliseerd worden.

Wij denken mee met de opdrachtgevers, verdiepen ons in elkaars belangen en zoeken samen naar een meerwaarde voor de assets. Wij streven er naar onze opdrachtgevers bruikbare informatie te verschaffen zodat zij effectief kunnen plannen en budgetteren.
Wij zijn constant in ontwikkeling op het gebied van assetmanagement; wat zijn de wensen van opdrachtgevers nu en in de toekomst, wat zijn de mogelijkheden en ontwikkelingen op gebied van assetmanagement in de toekomst en hoe kunnen wij ons blijven ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen.

Doordat wij op een praktische manier meedenken met onze opdrachtgevers is assetmanagement al jaren verweven in ons dagelijks werk; gezamenlijk werken aan een areaal waar wij trots op kunnen zijn.

Datamanagement
Data Management
Gegevensbeheer
Gegevensbeheer
Prestatiemanagement
Prestatie Management
Integrale veiligheid
Integrale veiligheid
Innovatieve onderhoudsprocessen
Innovatieve onderhoudsprocessen