Datamanagement

Data Management

Data management binnen de Vermeulen Groep heeft tot doel het beheer van data in goede banen te leiden. Zeker nu de hoeveelheid data die we verzamelen steeds groter wordt als gevolg van het digitaliseren van informatiestromen, neemt het belang van goed data management toe.

We zien datamanagement als het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van areaal-, contract- en procesgegevens. De afdelingen Gegevensbeheer en IT geven invulling aan datamanagement.
Daarnaast richt data management zich op het actueel houden, betrouwbaar en compleet zijn, beveiligen en bruikbaar maken en houden van al deze gegevens voor onszelf en voor de opdrachtgever.

Data management en business intelligence zijn met elkaar verwerven. Bij business intelligence (BI) wordt betrouwbare data uit verschillende bronnen gecombineerd, zodat na analyses conclusies getrokken kunnen worden of patronen zichtbaar zijn, op basis waarvan het management en opdrachtgever beslissingen kan baseren. Zo kunnen wij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Het informatielandschap aan tools bestaat uit onder andere:

  • Relatics voor eisenbeheer en meer
  • Infraworks voor logistiek, administratief en organisatorisch beheer en meer
  • Office365 en de brede applicaties voor bv dashboards, BI
  • FME voor Extract Transfer en Load omzettingen
  • ArcGIS- en Mendix-platform en informatieproducten
  • BMS systemen van Rijkswaterstaat
  • En andere registraties.
Meer Asset Management
Assetmanagement
Asset Management
Gegevensbeheer
Gegevensbeheer
Prestatiemanagement
Prestatie Management
Integrale veiligheid
Integrale veiligheid
Innovatieve onderhoudsprocessen
Innovatieve onderhoudsprocessen