Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

Het beleid van de Vermeulen Groep is erop gericht te komen tot het leveren van gevraagde kwaliteit aan klanten.
Met de georganiseerde inzet van mensen en middelen beheert, onderhoudt en verbetert de Vermeulen Groep de assets van haar opdrachtgevers. Wij creëren hiervoor een optimaal werkklimaat, waarbij continu de integrale veiligheid in projecten, de gezondheid en welzijn van onze werknemers en betrokkenen wordt verbeterd en alsmede onze processen en producten worden gemonitord volgens de cirkel van Deming (Plan, Do, Check en Act).

Eén gecoördineerde benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid. Integraal en geïntegreerd: d.w.z. alle veiligheidsdomeinen omvattend (voor zover relevant voor het project) en geïntegreerd in alle fasen van een project, in projectplan, in projectrisicobeheerstools, en projectbesprekingen.

De Vermeulen Groep heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw onderschreven om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in de brede zin verbetert.

Daarmee nemen wij de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving, de verdere ontwikkeling van het risicobeheerssysteem zoals bijvoorbeeld Ibis4Risk als tool op de integrale projecten.

Werken in de bouw of in de industrie brengt risico’s met zich mee. Veiligheid is dan ook een absolute must. Uiteraard zijn al onze bedrijfsonderdelen VCA-gecertificeerd. Maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen. Daarom loopt in onze organisatie een actief veiligheidsprogramma genaamd VeiligWerk.

Meer Asset Management
Assetmanagement
Asset Management
Datamanagement
Data Management
Gegevensbeheer
Gegevensbeheer
Prestatiemanagement
Prestatie Management
Innovatieve onderhoudsprocessen
Innovatieve onderhoudsprocessen