Prestatiemanagement

Prestatie Management

De Vermeulen Groep is gefocust op UAV-gc contracten, waarbij de Best Value Aanpak (BVA) leidend is en onze expertrol wordt gewaardeerd. Binnen deze contracten is een Beoogd Eindresultaat gedefinieerd alsmede meerdere Projectdoelstellingen.
Deze Projectdoelstellingen staan ter dienst van De Opdracht , waarbij de Vermeulen Groep zo veel mogelijk input hiervoor dient te leveren. Voor de start van het contract formuleren wij gezamenlijk met de opdrachtgever de Kritische Succes Factoren (KSF), die worden gemonitord door de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De Vermeulen Groep meet, registreert en verwerkt enorm veel data tijdens de uitvoering van de opdracht, die een input geven aan de KPI’s. Dit noemen wij Prestatie Management en op deze wijze managen wij dus onze prestatie.

Meer Asset Management
Assetmanagement
Asset Management
Datamanagement
Data Management
Gegevensbeheer
Gegevensbeheer
Integrale veiligheid
Integrale veiligheid
Innovatieve onderhoudsprocessen
Innovatieve onderhoudsprocessen