Assetmanagement

Beheerders van de buitenruimte moeten soms moeilijke keuzes maken. Wat is de goede balans tussen aanlegkosten en de onderhoudskosten? Onderhoudskosten zijn de kosten die gedurende de levenscyclus van objecten binnen de openbare ruimte (assets) kunnen optreden.

De Vermeulen Groep heeft alle kennis en expertise in huis om opdrachtgevers daarbij te helpen.

Wij zijn de ISO 55001 gecertificeerde assetmanagement partner, voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

Assetmanagement betekent meer dan alleen onderhoud. Het doel is om de optimale prestatie uit de gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen beheersbare risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. Wij initiëren groen- en wegenonderhoud voor (snel)wegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen (wijkbeheer).

We hebben veel ervaring met Best Value Contracten en UAV-gc prestatiecontracten. Binnen de contracten van o.a. Rijkswaterstaat zijn wij leidend in het bepalen wij de uitvoering van onderhoud.

Door onze dagelijkse betrokkenheid bij de infrastructuur binnen het terrein of areaal, zijn wij in staat advies op maat te geven. Dit kunnen adviezen zijn voor levensduurverlenging, verduurzaming, circulaire oplossingen, verhogen van de veiligheid of het efficiënter uitvoeren van het onderhoud.

De Vermeulen Groep beschikt over een eigen assetmanagementsysteem. In het systeem worden met behulp van Apps de Geografisch Informatie Systeem (GIS) gegevens van de diverse objecten (bijvoorbeeld asfalt, markering, geleiderail, bermen, sloten, riolen, verlichting, pompen, gemalen) bijgehouden en geanalyseerd.

Het resultaat van de analyses rapporteren we in de vorm van (GIS)overzichten en dashboards.