Bouwrijp maken King’s Park

22 maart 2021

Het eerste kwartaal van 2021 zijn we gestart met het bouwrijp maken van het terrein tussen de Scheldestroom en de Martin Luther Kinglaan in de wijk Oosterheem van de gemeente Zoetermeer. Het project is de voorbereidende fase voor de realisatie van het King’s Park, een woonontwikkelingsproject bestaande uit ruim tweehonderd woningen en appartementen.

Onze werkzaamheden bestaan uit het graven van de cunetten, het aanbrengen van het hoofdriool en  het aanbrengen van de bouwwegen. Het grondwerk bedraagt ongeveer 7000 m3 grond ontgraven en ruim 8000 m3 zand verwerken. We brengen meer dan 700 meter gescheiden rioleringsstelsel aan. Hiermee worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Een betonbuizen riool met een diameter van 400 mm voor het afvoeren van hemelwater en een gresbuizen riool met een diameter van 300 mm voor het afvoeren van vuil water. Tevens plaatsen we in totaal nog 34 st inspectieputten.

 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Safety Walk A58
11 mei 2021

Op 10 mei 2021 heeft projectmanagement van Rijkswaterstaat en de Vermeulen Groep wederom een ‘Safety Walk’ uitgevoerd.

Een ‘Safety Walk’ is een middel om houding en gedrag in relatie tot veiligheid bespreekbaar te maken. Tijdens een Safety Walk richt de directie (hoger management) zich tot dit primaire doel in tegenstelling tot veiligheidsinspecties en handhaving. Het doel is dat het management inzicht krijgt over de operatie, commitment toont en gedragsverandering bij uitvoerenden bewerkstelligt.

Vermeulen Groep kleurt N279 oranje
7 mei 2021

De Vermeulen Groep heeft op 5 mei, Bevrijdingsdag, in opdracht van Provincie Noord-Brabant over een traject van ruim 4,2 kilometer 2300 ton SMA 8G+ aangebracht op N279

Groot Onderhoud N207C Gouda – Boskoop
6 mei 2021

In opdracht van Provincie Zuid-Holland combineert de Vermeulen Groep een groot deel van haar integrale activiteiten in het project ‘Groot Onderhoud aan de provinciale weg N207C Gouda-Boskoop’. Doel is deze weg voor de komende jaren onderhoudsvrij en tevens duurzaam en veilig in te richten.

Vermeulen Groep tekent strategisch samenwerkingsverband met ART
25 maart 2021

Vandaag, donderdag 25 maart 2021 werd de samenwerking tussen de Vermeulen Groep en ART officieel bekrachtigd, door het tekenen van de overeenkomst op locatie bij de duurzaamste asfaltcentrale van Nederland (Asfalt Productie Tiel).