Category Archives: Integraal

Gebiedsontwikkeling VerdeVista Meerburg

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg heeft de Vermeulen Groep diverse deelplannen voor de gebiedsontwikkeling VerdeVista Meerburg in Zoeterwoude gegund gekregen. De eerste fase, het aanleggen van de watergang Scheprad, is inmiddels voltooid. Momenteel zijn wij bezig met het woonrijp maken (fase 2C Scheprad); de bandenlijnen zijn geplaatst en vanaf volgende

Reconstructie Schuttersveld en Dellaertweg, Gemeente Leiden

De Vermeulen Groep heeft de reconstructie van Schuttersveld en de Dellaertweg in Leiden uitgevoerd.  Om de doorstroming te verbeteren hebben we een extra rijstrook aangebracht op de Dellaertweg, zodat verkeer gelijktijdig links en rechtsaf kan slaan.  We hebben ook de fietsoversteek op Schipholweg breder gemaakt, zodat fietsers elkaar makkelijker kunnen