Cursus landmeten studenten HHS

Op vrijdag 10 mei volgden zestig eerstejaars studenten Civiele Techniek van de Haagse Hogeschool een praktijkcursus landmeten bij de Vermeulen Groep.

De leerlingen kregen in kleine groepjes verdeeld over vier instructeurs uitleg over de verschillende landmeettechnieken:

  • Inmeten en uitzetten met GPS
  • Hoogte metingen m.b.v een waterpasinstrument
  • Hoogte metingen m.b.v een roterende laser
  • Zichten met jalons

Tijdens een tweetal centrale sessies kregen de studenten een presentatie over de activiteiten van de Vermeulen Groep en uitleg over stagemogelijkheden bij ons bedrijf.