Asfalt

De ontwikkelingen voor de aandacht voor het milieu lopen ook als een rode draad door de Vermeulen Groep. De laatste jaren gaat ook de ontwikkeling van asfalt heel snel. Duurzaamheid en circulair werken worden iedere dag meer gemeengoed.

Asfaltalliantie
Vermeulen is sinds begin 2021 participant in een drietal asfaltcentrales (APA, APRR en APT). APT is de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland. In deze asfaltinstallaties is het mogelijk om asfalt te produceren op lage temperatuur. Mede door het gebruik van duurzame energie heeft dit minder CO2-uitstoot tot gevolg.

Sinds het begin van de jaren ’90 wordt gefreesd asfalt hergebruikt voor de productie van nieuw asfalt. In de huidige tijd is het heel normaal om 65% of meer van het oude asfalt te hergebruiken. Het hergebruik van asfalt is helaas niet oneindig. Daarom zoeken we naar alternatieven in duurzaam hergebruik en productie van nieuw asfalt.

Lynpave
Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd. De verwerking en productie van dit innovatieve asfaltmengsel is op lagere temperatuur mogelijk. Het gevolg hiervan is minder brandstofgebruik, 35% minder CO2 uitstoot en betere arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Bovendien bespaart Lynpave op bitumen en kunnen we oud asfalt hoogwaardiger te recyclen.

Gelet op de druk rondom het gebruik van fossiele producten (CO2 en andere emissies) staan we aan de vooravond voor een definitieve uitfasering van bitumen in asfaltmengsels. We ontwikkelen momenteel een manier om bitumen te vervangen voor een bio-based product. Dit is de volgende stap in duurzame asfaltmengsels.

Meer Duurzaamheid
Materieel
Energie
Ecologie
Materialen
Gras
Waterstof