Gras

Op het gebied van onderhoud van gras onderhouden we enkele duurzame initiatieven.

Sinusmaaien
Sinusmaaien houdt in dat de bermen en groenstroken in golvende en slingerende banen worden gemaaid. Door niet alle begroeiing in wegbermen in één keer af te maaien, maar in stroken te laten staan, ontstaat er verjonging en veroudering in de vegetatie. Omdat de golvende patronen elke maaibeurt verschillen, ontstaat er een terrein met allerlei hoogtes en luwtes. Hierin krijgen vlinders en wilde bijen alle kans om voortdurend voedsel te vinden, nesten te bouwen, rupsen en jongen groot te brengen en te overwinteren. Meer weten over sinusmaaien? Bekijk dan dit informatieblad.

Jumping green
Jumping green maaien houdt in dat de bermen en groenstroken gefaseerd gemaaid worden. Door gespiegelde delen van de berm wel en niet te maaien, heeft alles wat in de berm leeft de tijd om over te springen naar een ander gedeelte. Er blijft zo ook altijd een deel van het gewas in de wintermaanden staan, waardoor dit schuilgelegenheid en voedsel biedt voor veel beestjes. Meer weten over jumping green maaien? Bekijk dan dit informatieblad.

GH2
Momenteel zijn we een methode aan het ontwikkelen waarbij we alle ons gemaaide bermgras en snoeihoud via een vergassingsmethode omzetten in elektriciteit, waterstof en biochar. Zo kunnen wij ons wagenpark voorzien van groene brandstof. Daarnaast is waterstof onmisbaar voor de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Biochar verbetert de bodem en slaat CO2 langdurig op en is hiermee dus een grondstof voor de circulaire economie. Bekijk hier de uitleg van dit hele proces.

Meer Duurzaamheid
Materieel
Energie
Ecologie
Materialen
Asfalt