Energie uit natuurgebieden in de Zuid-Hollandse huiskamer!

Afgelopen week ontving Zwiep Vermeulen het certificaat Groene Partner 2017 uit handen van Corné Bernaards van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Vervolgens heeft hij het certificaat on-officieel overhandigd aan onze projectleider Groen, Wim de Man, als dank voor zijn inzet.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, biovergister Ekodorp en Vermeulen Groep hebben  afgelopen zomer een unieke pilot uitgevoerd waarbij huishoudens in Zuid-Holland energie uit de natuur hebben gebruikt. Distels en brandnetels uit het weidevogelgebied zijn omgezet in duurzame energie.

Het Zuid-Hollands Landschap beheert een kleine 5000 hectare natuurgrond in de drukke en bebouwde provincie. Naast duinen, bossen en landgoederen beheert de stichting ook veel grasland waar weidevogels broeden. Ninouk Vermeer, Regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap vertelt: ‘om onze gebieden geschikt te houden voor weidevogels hanteren wij een latere maaidatum. Zo krijgen de jonge grutto’s en andere weidevogels de kans om veilig op te groeien. Dit betekent wel dat ook ongewenste gewassen zoals distels en brandnetels groeien in onze gebieden. Dat is niet overal kwalijk maar liever zien we de juiste balans tussen deze gewassen, gras voor de koeien én kruiden in het weiland. Distels en brandnetels zijn niet geschikt als hooi voor koeien en andere grazers, dus zijn we op zoek gegaan naar een andere bestemming. We kwamen uit bij de biovergister Ekodorp.’

Vermeulen Groep was meteen enthousiast over deze duurzame insteek en sponsorde het vervoer naar de biovergister. Zwiep Vermeulen van de Vermeulen Groep ‘Ons bedrijf is altijd bezig met innovatie in de infrastructuur, daarbij hebben we oog voor onze woon- en leefomgeving. Als we bij een innovatieve pilot zoals deze ondersteuning kunnen bieden, doen we dat graag. Over de vraag of wij het transport kosteloos wilde regelen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Uiteraard doen we dat graag!’

Afgelopen zomer werkten de drie partijen samen in een pilot waarbij werd bekeken of de gewassen inderdaad geschikt zijn om effectief te vergisten en hoe dit logistiek goed te regelen is. Er was dit jaar ingezet op één gebied van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenwaard. De partijen hopen dit volgend zomer uit te kunnen breiden.