Gebiedsontwikkeling VerdeVista Meerburg

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg heeft de Vermeulen Groep diverse deelplannen voor de gebiedsontwikkeling VerdeVista Meerburg in Zoeterwoude gegund gekregen. De eerste fase, het aanleggen van de watergang Scheprad, is inmiddels voltooid. Momenteel zijn wij bezig met het woonrijp maken (fase 2C Scheprad); de bandenlijnen zijn geplaatst en vanaf volgende week zal er gestart worden met de rijbaan.
Daarna zullen de daaropvolgende fases uitgevoerd worden: groenwerkzaamheden (naderende plantseizoen), woonrijp maken Stadhouderslaan en aanleg trottoir (medio 2020).
Een mooie aanvulling is de Openbare Verlichting (OV) die binnen dit werk door onze afdeling Elektro Mechanica (EM) aangebracht wordt.

Naar verwachting zal dit project tot uiterlijk 2023 duren.