Wederom Trede 3 van PSO-Prestatieladder

De Vermeulen Groep voldoet in 2019 wederom bovengemiddeld aan de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen. Met het Trede 3 certificaat laat het zien dat het tot de 10% best presterende organisaties behoort wat betreft socialer ondernemen.

Op 18 juli 2017 werd voor de eerste keer door Yuri Starrenburg,  bestuurder PSO-Nederland, het PSO-certificaat officieel uitgereikt aan de Vermeulen Groep.

De Vermeulen Groep voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen. De Vermeulen Groep heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO, het landelijke keurmerk voor inclusief werkgeverschap. De onafhankelijke toetsing door KIWA Nederland BV heeft aangetoond dat De Vermeulen Groep op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. De organisatie levert daarmee op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

In 2016 ontving De Vermeulen Groep al het SEBO keurmerk van de gemeente Zoetermeer, Dit is een gemeentelijk keurmerk voor bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Vermeulen Groep doet dit niet alleen binnen de gemeente Zoetermeer, maar voor bijna al haar opdrachtgevers, reden waarom het bedrijf zich sterk heeft gemaakt om landelijke erkenning te verkrijgen in de vorm van het nu behaalde certificaat voor PSO-Trede 3.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.  Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De PSO-Prestatieladder kent meerdere niveaus. De Vermeulen Groep is trots dat zij wederom het hoogste niveau in de wacht heeft weten te slepen.