Groenvoorziening

Bij de Vermeulen Groep zijn wij uw partner in groenvoorzieningen. Wij beschikken over een modern en specialistisch wagen- en machinepark. We werken binnen de Flora & Fauna wetgeving. Producten, diensten en werkzaamheden waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • Onderhoud beplantingen, bomen, gazons, natuur- en industrieterreinen en verhardingen
  • Aanleg parken, natuur- en recreatieterreinen, gazons en (ecologische) bermen
  • Aanbrengen plant plaatsverbetering en planten van heesters en bomen
  • Aanbrengen beschoeiingen, baggeren watergangen en aanbrengen en onderhouden faunavoorzieningen
  • Rooien bomen, afzetten van beplantingen, zwerfvuil verwijderen
  • Parkmanagement; beheer en onderhoud groenvoorzieningen langs woonwijken en industrieterreinen