Groot onderhoud N446b, Provincie Zuid Holland

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft de Vermeulen Groep tussen maart en juli 2017 groot onderhoud uitgevoerd aan de N446b tussen de Doesmolenbrug bij de A4 Hoogmade en Woubrugge.

Wat is er gebeurd?

De voornaamste werkzaamheden waren het vervangen van een duiker, het asfalteren van de hoofdrijbaan en het fietspad, het plaatsen van een geleiderail, aanbrengen belijning, het onderhoud aan de Doesmolenbrug en de vervanging van de fietsbrug.

Om ruimte te creëren voor de extra fietsenstallingen bij de bushalte in Woubrugge en ter bescherming van de molenbiotoop hebben we voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden enkele bomen gekapt. Het aantal gekapte bomen is elders langs de N446 teruggeplant.

Planning werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn in twee weekenden en tien nachten uitgevoerd. De vervanging van de fietsbrug heeft later in de tijd plaatsgevonden.

Omgevingsmanagement.

De stakeholders en omwonenden, met name de agrarische bedrijven, zijn tijdens de inloopavond geïnformeerd over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Aangezien de werkzaamheden samen vielen met de eerste snede van het kuilgras, was de afstemming met de agrariërs cruciaal, zodat zij het gras tijdig van het land konden halen en het naar de opslaglocatie konden brengen.

De stakeholders en Provincie Zuid-Holland hebben de uitvoering van het omgevingsmanagement als zeer positief ervaren.