Groot Variabel Onderhoud WNZ 2019 succesvol opgeleverd en overgedragen aan Rijkswaterstaat WNZ

Vrijdag 21 februari 2020 zijn de handtekeningen gezet voor het opleveren en het overdragen van het Groot variabel Onderhoud WNZ (West Nederland Zuid) 2019. De Vermeulen Groep heeft hiermee het project opgeleverd aan Rijkswaterstaat PPO B-wegen WNZ (opdrachtgever). Op dezelfde dag heeft Rijkwaterstaat PPO het project overgedragen aan de twee beherende districten (WNZN en WNZZ).

De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in het 1e weekend van mei 2019. Na 16 weekenden en talloze nachtwerkzaamheden zijn de werkzaamheden technisch gereed gemeld op 31-12-2019. Veelal is dat het moment dat het team uiteenvalt en er nog een oplevering van het werk staat te wachten. Om niet in de gebruikelijke valkuil te vallen is er vanaf januari 2019 vol ingezet op het opleveren en overdragen van het project, het zogenoemde O&O proces.

Vanaf de beginfase van het project hebben we de juiste mensen vanuit de aannemer, opdrachtgever en beheerder bijeengebracht. Zij overleggen maandelijks en zorgen dat de oplevering van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever én de overdracht van opdrachtgever naar beheerder soepel verlopen.

Van elk van de drie partijen (OG, ON en de beheerder) is één persoon verantwoordelijk gemaakt voor het O&O. Deze personen vormen het kernteam. Gezamenlijk met Multividuals, die als onafhankelijk coördinerende partij is opgetrokken om het O&O vloeiend te laten verlopen.

Het O&O proces op deze manier inrichten heeft zijn vruchten afgeworpen. Op 31 december 2019 is het laatste werk gereed gemeld en op 20 februari 2020 is het werk officieel opgeleverd en overgedragen, inclusief geaccepteerd opleverdossier en afgehandelde opleverpunten.

Dit is een primeur voor Rijkswaterstaat WNZ waar met grote tevredenheid op wordt teruggekeken. Een teamprestatie waar wij trots op zijn!