Gunning contract calamiteitenbestrijding Zeeland

24 april 2020

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Dit contract is aan de Vermeulen Groep gegund na een Europese aanbestedingsprocedure en heeft een looptijd van twee jaar met een optie tot verlenging van twee jaar.

De werkzaamheden betreffen het verwijderen van milieuverontreiniging op wegen, bermen, gronden en objecten in Zeeland in beheer van Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland. Het gaat om milieuverontreiniging als gevolg van calamiteiten en dumpingen van onder andere drugs, asbest, kadavers en slachtafval, waarbij de bron van de vervuiling moet worden opgeruimd.

Belangrijke aandachtspunten binnen dit contract zijn de veiligheid van verkeersdeelnemers en het milieu. Daarnaast moeten incidenten snel afgehandeld worden, zodat het verkeer zo snel mogelijk veilig en ongehinderd haar weg kan vervolgen.

Met uitgebreide kennis van het areaal en een ervaren team, een hele mooie opdracht voor onze afdeling Incident Management.

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Afdeling Incident Management in actie bij busongeluk
27 november 2020

De afdeling Incident Management is binnen het Prestatiecontact Integraal Onderhoud Zee & Delta van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het veiligstellen van de weg bij incidenten. Afgelopen week kwamen zij in actie bij een ongeluk op de A58 met een Connexxionbus.

Onderhoudswerkzaamheden Kleinpolderplein
27 november 2020

Jaarlijks voert de Vermeulen Groep een grote onderhoudsronde uit op het Kleinpolderplein bij de A13/A20, ter hoogte van Rotterdam. Deze maand was het daar weer tijd voor!

Bezoek burgemeester gemeente Zoetermeer
30 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober 2020 kwam de nieuwe burgemeester van de gemeente Zoetermeer, Michel Bezuijen, langs in de wijk Oosterheem. Voor een burgemeester is het van belang om haar stad en inwoners goed te leren kennen. Door corona moest deze kennismaking op een andere manier georganiseerd worden. Daarom is er besloten om Michel Bezuijen een fietstocht door de stad te laten maken. Tijdens deze fietstocht maakt hij kennis met de 9 wijken van Zoetermeer, uiteraard allemaal op een andere dag.

Vast Onderhoud Beweegbare Objecten (VOBO), Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
20 oktober 2020

De combinatie SHERPA (Hollandia Services, Arcadis, Croon Wolter & Dros) is sinds 2018 voor drie jaar verantwoordelijk voor het in stand houden en monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgrade werkzaamheden gericht op de beweegbare objecten in het beheergebied van Rijkswaterstaat: West Nederland Zuid, district Noord en district Zuid.