Gunning integraal onderhoudscontract Oosterheem

Vermeulen Groep krijgt integraal onderhoudscontract Oosterheem gegund.

Mevrouw J. Groeneveld (Wethouder Openbare Ruimte van de gemeente Zoetermeer), de heer M. Vink (directeur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en Zwiep Vermeulen (Commercieel Directeur van de Vermeulen Groep) tekenden op woensdag 20 februari het ‘Integraal onderhoudscontract’ van de wijk Oosterheem in de Gemeente Zoetermeer.

Het contract met een looptijd van vier jaar, betreft het onderhoud van wegen, groen en waterlopen in de wijk Oosterheem.

In het verleden was de Vermeulen Groep ‘huisaannemer’ in deze wijk. Van 2013 t/m 2017 hebben wij eveneens het onderhoud in deze wijk uitgevoerd. Begin 2017 is het contract aan een andere partij gegund. In 2018 is het contract opnieuw aanbesteed.

In de EMVI-aanbesteding hebben wij onze specialiteit op het gebied van integraal onderhoud kunnen aantonen. Belangrijke toetsingscriteria waren omgevingsmanagement, social return en duurzaamheid. In ons plan hebben wij de nadruk kunnen leggen op het beheer van de openbare ruimte in nauwe samenwerking met bewoners, gemeente en het hoogheemraadschap.

Binnen het contract wordt rekening gehouden met werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarom tekenen Sociaal Werkbedrijf DSW en de Vermeulen Groep ook de detacheringsovereenkomst voor deze medewerkers.

Gelijktijdig met het tekenen van het contract Oosterheem, werd het contract Rokkeveen, welke aan aannemingsbedrijf van der Spek werd gegund, getekend.

Alle betrokken partijen zijn blij dat de vroegere samenwerking weer voortgezet gaat worden.

Alle contracten werden getekend op het stadskantoor van de gemeente Zoetermeer. Na afloop werd de ondertekening gevierd met het aansnijden van twee taarten. Elk taart voorzien van het logo van de aannemer die het contract gaat uitvoeren.

Het contract gaat 1 maart 2019 van start.