Gunning ‘Onderhoudscontract Zee en Delta’.

Per 1 maart 2019 start de Vermeulen Groep starten met het contract Zee en Delta PCDO (Prestatie Contract Droog Onderhoud) in opdracht van Rijkswaterstaat. Het betreft een integraal contract voor 3 jaar en omvat groenonderhoud, wegenonderhoud, geleiderail, wegmarkeringen, incidentmanagement en kleinschalig asfaltonderhoud in de regio Zeeland.

In tegenstelling tot andere contracten vindt de uitvoering van het onderhoud voornamelijk plaats in het voor- en najaar, zodat de wegen voor het hoogseizoen klaar zijn. In het hoogseizoen bevinden zich namelijk veel toeristen in dit gebied, die niet gehinderd mogen worden door onze werkzaamheden.

Op dinsdag 4 december vond de Awardmeeting plaats en werd het contract getekend op het kantoor bij de Vermeulen Groep.