Incident management

“Incident Management is een pakket maatregelen, die ervoor zorgen dat na een incident de weg zo snel mogelijk vrij is voor het verkeer”

Onze calamiteitendienst is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor alle meldingen van calamiteiten, schades en storingen. De Vermeulen Groep pakt vanaf de melding de coördinatie over en zorgt met eigen mensen en middelen voor een efficiënte afhandeling van de calamiteit. Dit betekent ook een goede afstemming met alle betrokkenen, van melder tot hulpdiensten en berger. Dit met als doel een snelle doorstroming van het verkeer te stimuleren en hinder voor de weggebruiker te beperken.

Bekijk hier de Regio15 reportage om een indruk te krijgen van Vermeulen Incident Management en download hier de Vermeulen Groep Incident Management flyer