Groenvoorziening

Groenvoorziening

Bij de Vermeulen Groep zijn wij uw partner in groenvoorzieningen. Wij beschikken over een modern en specialistisch wagen- en machinepark. We werken binnen de Wet Natuurbescherming. Producten, diensten en werkzaamheden waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • Onderhoud beplantingen, bomen, gazons, natuur- en industrieterreinen en verhardingen;
  • Aanleg parken, natuur- en recreatieterreinen, gazons en (ecologische) bermen;
  • Aanbrengen plant plaatsverbetering en planten van heesters en bomen;
  • Aanbrengen beschoeiingen, baggeren watergangen en aanbrengen en onderhouden faunavoorzieningen;
  • Rooien bomen, afzetten van beplantingen, zwerfvuil verwijderen;
  • Parkmanagement; beheer en onderhoud groenvoorzieningen langs woonwijken en industrieterreinen.
Groenvoorziening
Groenvoorziening
Meer Integraal onderhoud
Integraal onderhoud
Integraal onderhoud
Infra
Infra (GWW/Asfalt)
Elektro mechanica
Electro & Mechanica
Zaagtechniek
Zaagtechniek
Incident Management
Incident Management
Markeringen
Markeringen
Geleiderail
Geleiderail / Barriers
Verkeerstechniek
Verkeerstechniek / Tijdelijke verkeersmaatregelen
Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding
Geluidsschermen
Geluidsschermen