Jumping Green in Oosterheem

25 mei 2020

Springend Groen? Nee, het groen zelf laten we niet springen, maar we zorgen ervoor dat bijen en andere insecten zoveel mogelijk over kunnen springen. In de wijk Oosterheem is ervoor gekozen om te maaien volgens het ‘Jumping Green’ principe. Door niet overal tegelijk te maaien en delen met gras, bloemen en kruiden te laten staan, houden bijen en andere insecten voldoende gewas beschikbaar om voedsel te zoeken. Oosterheem past deze methode vanaf 2015 als proef toe en heeft sinds 2019 ´Jumping Green´ structureel in haar onderhoudsuitvoeringsprogramma opgenomen.

Als effect van de gevolgde maaimethode zien we in de niet gemaaide delen, putters en andere zangvogels zaadjes eten en vlinders, bijen en insecten rondvliegen. Rupsen voor de volgende generatie vlinders eten zich vol. Kortom de gehele fauna kan overleven in het groen wat blijft staan. En. als we later in het jaar de andere delen maaien zal een flink deel van deze insecten weer over kunnen ‘jumpen’ naar de nieuw gegroeide vegetatie. Hierin kunnen ze vrolijk voortleven. Het gewas dat gedurende het najaar in de vroeg gemaaide bermen groeit, blijft ook in de wintermaanden staan. Het biedt in de koude tijd schuilgelegenheid, voedsel en een overwinteringsbiotoop voor vele soorten.

Ook de kruidenvegetatie krijgt maximale kansen, de voorjaars- en vroege zomerbloeiers worden na het rijpen van het zaad gemaaid en daardoor niet overwoekerd door late en hoge soorten. In de delen die in het najaar gemaaid worden krijgen de echte zomer- en najaarsbloeiers de kans om hun groeicyclus te voltooien. Hierdoor krijgt de berm een hogere ecologische waarde. De soortenrijkdom van dieren en planten in de berm wordt groter. Alleen maar winnaars!

De maaibeurten zijn afhankelijk van diverse factoren als weersomstandigheden, berijdbaarheid, de vegetatieontwikkeling, de vestiging van specifieke soorten als bijvoorbeeld orchideeën, het aanzicht en de mate van gewenste netheid. Het is van groot belang dat er geen schade aan de zode en de bodem wordt toegebracht. Bij kans op beschadiging is uitvoering in droge perioden of zelfs over ijs aan te bevelen. Dat betekent dat de beheerder, of zelfs de uitvoerende maaier, flexibel met het maaischema en de onderhoudscategorieën moet omgaan.

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Afdeling Incident Management in actie bij busongeluk
27 november 2020

De afdeling Incident Management is binnen het Prestatiecontact Integraal Onderhoud Zee & Delta van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het veiligstellen van de weg bij incidenten. Afgelopen week kwamen zij in actie bij een ongeluk op de A58 met een Connexxionbus.

Onderhoudswerkzaamheden Kleinpolderplein
27 november 2020

Jaarlijks voert de Vermeulen Groep een grote onderhoudsronde uit op het Kleinpolderplein bij de A13/A20, ter hoogte van Rotterdam. Deze maand was het daar weer tijd voor!

Bezoek burgemeester gemeente Zoetermeer
30 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober 2020 kwam de nieuwe burgemeester van de gemeente Zoetermeer, Michel Bezuijen, langs in de wijk Oosterheem. Voor een burgemeester is het van belang om haar stad en inwoners goed te leren kennen. Door corona moest deze kennismaking op een andere manier georganiseerd worden. Daarom is er besloten om Michel Bezuijen een fietstocht door de stad te laten maken. Tijdens deze fietstocht maakt hij kennis met de 9 wijken van Zoetermeer, uiteraard allemaal op een andere dag.

Vast Onderhoud Beweegbare Objecten (VOBO), Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
20 oktober 2020

De combinatie SHERPA (Hollandia Services, Arcadis, Croon Wolter & Dros) is sinds 2018 voor drie jaar verantwoordelijk voor het in stand houden en monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgrade werkzaamheden gericht op de beweegbare objecten in het beheergebied van Rijkswaterstaat: West Nederland Zuid, district Noord en district Zuid.