MVO

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen. Wij hebben al veel bereikt op het gebied van MVO en milieumanagement en willen, zowel intern als extern, een breed draagvlak creëren. Onderstaande geeft een goed beeld van onze inzet de afgelopen jaren.

SROI
Social return on investment (SROI); Voor de Vermeulen Groep is SROI al lang geen bijzaak meer, maar geïntegreerd binnen onze structuur en cultuur. Bij onze contracten proberen we daar waar wij kunnen medewerkers die onder het SROI beleid vallen te plaatsen.
De Vermeulen Groep beschikt over twee certificaten op het gebied van SROI:

  • PSO ladder Trede 3
  • SEBO keurmerk

MVO Vermeulen Groep

Milieu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zorgdragen voor ons milieu. Wij doen dit door vanuit ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem onze milieubelastende activiteiten duidelijk in kaart te brengen, en concrete maatregelen te nemen om milieubelasting steeds verder terug te dringen en zo milieuprestaties te verbeteren.
Hiermee geeft de Vermeulen Groep naast grote milieuvraagstukken zoals het beperken van CO2-uitstoot (zie CO2-prestatieladder) ook concreet invulling aan de leefbaarheid bij bewoners en omgeving op het gebied van onder meer geluidsoverlast en bodemverontreiniging (planet).

Onze CO2 doelstelling is een reductie van de totale CO2 uitstoot van 2,5% per jaar. Klik hier voor verdere informatie over ons CO2 beleid en certificaat.

Sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid vinden we belangrijk. Door een actief social media beleid informeren en adviseren we gevraagd en ongevraagd, en stimuleren daarmee betrokkenheid vanuit de maatschappij.
De Vermeulen Groep sponsort lokaal en nationaal projecten. Een greep uit onze sponsorprojecten: Leiden Marathon, Stichting Nationaal Monument MH17, De Zonnebloem, Wilde Ganzen, Stichting Steun22q11, Stichting Alzheimer, Stichting zeven voor leven, tennisclub BTC en voetbalclubs BSC68, SJZ en de Stompwijkse boys.