Opening van Aalstlaan Zoetermeer

Wat is er gebeurd? Er is een rotonde gemaakt op de kruising Van Aalstlaan – Van Aalstlaan en aanpassing van de T-kruising Van Aalstlaan-Du Meelaan-Gaardedreef. Tevens is de Van Aalstlaan tussen deze twee aansluitingen gereconstrueerd t.b.v. het toekomstige winkelcentrum en bovenliggende appartementencomplex dat op de locatie van de huidige Jan van Beierenflat komt. De dubbele rijbaan Van Aalstlaan is teruggebracht tot twee enkele rijstroken. De kruising Van Aalstlaan, Van Aalstlaan evenals de kruising met de Du Meelaan zijn verkeersveiliger gemaakt. Het fiets- voetpad aan de oostzijde (kant van het tankstation) van de Van Aalstlaan is vervallen en een twee richtingenfietspad aan de bebouwde zijde is gerealiseerd. Hiermee is een heldere en veilige oversteek voor de fietsers op de kruising met de Du Meelaan verkregen.

Wanneer de bouw van het winkelcentrum en bovenliggende appartementencomplex aan de Van Aalstlaan gereed is, wordt de uiteindelijke situatie Van Aalstlaan met een nieuw fiets- en voetpad aan de zijde van het winkelcentrum afgerond.

De werkzaamheden zijn begin maart 2017 gestart en afgelopen week afgerond. Tijdens de werkzaamheden heeft het verkeer grotendeels de werkzaamheden kunnen passeren. Was dit niet mogelijk, dan werd het verkeer via omleidingsborden omgeleid.

Op juli 2017 was de officiële opening van de rotonde. In een ouderwetse stoomwals hebben wethouder Marc Rosier (Stedelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer openbaar gebied, Verkeer en Vervoer en Dienstverlening) en Taco Kuiper (Sociale zaken, Werk en inkomen, Armoedebeleid, Wonen, Vastgoedbedrijf, Wijkwethouder Palenstein en Buytenwegh De Leyens) door het rijden over een slinger van ballonnen en een rondje over de rotonde de weg geopend.