Oplevering renovatie gemaal Gouwe Aquaduct

14 februari 2020

Donderdag 30 januari vond de oplevering van het compleet gerenoveerde gemaal van het Gouwe Aquaduct, op de A12, ter hoogte van Waddinxveen, plaats. Dit gemaal, van Rijkswaterstaat, is in onderhoud bij de Vermeulen Groep via het prestatiecontract West Nederland Zuid-Noord.

Het gemaal verzorgt de afwatering van zowel regen- als grondwater van de rijbanen van de A20 onder het Gouwe Aquaduct. Bij onvoldoende functioneren van het gemaal zou het betekenen dat het autoverkeer veel wateroverlast zou ondervinden, met alle gevolgen van dien. Vandaar dat Rijkswaterstaat heeft besloten het gemaal uit 1980 geheel te renoveren, om weer aan de hedendaagse eisen te voldoen.

De ouderdom van de pompen en de technische installatie, de wens om het gemaal op afstand te kunnen monitoren en te besturen en de behoefte voor het vergroten van de capaciteit door de te verwachte toename van regenval, waren de redenen om het gemaal te renoveren.

Bouwteam
Rijkswaterstaat en de Vermeulen Groep werkten voor dit project nauw samen in een zogenoemd bouwteam (UAV-CG). Dit is een projectgebonden samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de technische specificaties en de uitvoeringsmethode gaande het project bepaald worden.

Binnen het bouwteam was niet alleen de renovatie van het gemaal een uitdaging, maar speelden andere aspecten eveneens een belangrijke rol. Tijdens de renovatie zorgde een bypass, doormiddel van een tijdelijke pompinstallatie met slangen van grote diameter, voor de continuïteit van de werking van het gemaal. Deze slangen beperkte de werkruimte in het gemaal. Ook de aanvoer van machines, materieel en mensen was een uitdaging. De enige twee toegangsmogelijkheden waren een 7 meter diepe mantoegankelijke schacht en een deur onder het aquaduct met uitgang op de drukke rijstroken van de A20. Bovendien moest er continu ruim 100 M3 per uur aan kwelwater worden weggepompt en was er veel regenval tijdens de uitvoeringsperiode.

Van tekeningen en functioneel ontwerp tot de eindoplevering, alle keuzes werden in overleg gemaakt. Hierbij fungeerde de Vermeulen Groep samen met Van der Arend als deskundige op het gebied van, ‘engineeren’ en realiseren van de volledige technische installatie, op basis van de door Rijkswaterstaat opgestelde besturingseisen.

Alle technische apparatuur in het gemaal is vervangen. Pompen, kleppen, afsluiters, elektronica, bekabeling, meetinstrumenten en besturingskasten. Hiermee is meer dan een verdubbeling van de capaciteit gegarandeerd. Tevens is er een calamiteitenroute voor waterafvoer gecreëerd om te voorkomen dat bij lekkage van gevaarlijke stoffen tijdens een ongeval deze in het oppervlaktewater terechtkomen.

De vier nieuw geïnstalleerde pompen worden om beurten aangestuurd, zodat de slijtage van de pompen gelijkmatig verloopt. Voor de afvoercapaciteit is gerekend met de inzet van drie pompen. De vierde pomp dient als back-up. Het gerenoveerde gemaal kan op afstand worden gemonitord en bijgestuurd. Naast de centrale post van Rijkswaterstaat in Rhoon, ontvangt ook de onderhoudsaannemer rechtstreeks een bericht als er zich een calamiteit voordoet, zodat deze direct in actie kan komen om de storing te verhelpen.

Alle drie de partijen hebben deze manier van samenwerken als zeer prettig ervaren en zijn trots op het eindresultaat! Op donderdag 30 januari 2020 hebben medewerkers van de betrokken partijen onder het genot van (alcohol vrije) champagne op de samenwerking geklonken.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Jumping Green in Oosterheem
25 mei 2020

Springend Groen? Nee, het groen zelf laten we niet springen, maar we zorgen ervoor dat bijen en andere insecten zoveel mogelijk over kunnen springen.

Gunning contract calamiteitenbestrijding Zeeland
24 april 2020

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Voor verkeersveiligheid bomen langs A20 verwijderd
6 april 2020

Populieren langs de rijksweg A20 zijn verwijderd omdat zij een gevaar vormen voor het verkeer. Het gaat om de bomen aan de zuidzijde van de A20 tussen Maasdijk en Maassluis.

Bordenwissel in opdracht van Rijkswaterstaat
26 maart 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de Vermeulen Groep in het weekend van 14 en 15 maart 2020, de snelheidsborden langs de snelwegen vervangen ten behoeve van het verlagen van de maximum snelheid op de Nederlandse wegen.