Overlijden Dar Vermeulen

Op maandag 22 oktober zijn wij door de directie van de Vermeulen Groep op de hoogte gesteld van het overlijden van

Dar Vermeulen

Dar, broer van onze directeuren Albert, Zwiep en Elizabeth, heeft een bijzonder actieve rol gespeeld bij de opbouw van ons bedrijf.

Wij zijn hem hier zeer dankbaar voor.

Voor ons allen laat hij een grote leegte na en wij zullen hem erg missen.

Dar leed aan de ziekte van Alzheimer. Hij is 68 jaar geworden.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar Ria, kinderen en (achter)kleinkinderen, familie, vrienden en collega’s.