Pilot Waterstof uit Bermgras gestart

1 februari 2022

Innovatieve ontwikkeling voor duurzame energie uit reststromen maakt klimaatdoelen haalbaar in het Groene Hart

Groenvoorziener Vermeulen Groep, ontwikkelaar NettEnergy en adviesbureau Delphy hebben deze maand groen licht gekregen om waterstof (H2) te gaan maken van bermgras uit de regio. Het project draagt de naam Groene Hart Waterstof. De Vermeulen Groep in Hazerswoude voert in opdracht van overheden het onderhoud uit van bermkanten en groenbeheer. Het verzamelde restmateriaal wordt momenteel tegen kosten afgevoerd naar een composteerder; een laagwaardige bestemming voor een waardevolle grondstof. De pilot is erop gericht de energie die is opgeslagen in dit materiaal om te zetten naar waterstof en biochar middels een innovatieve vergassing technologie (techniek van NettEnergy). Verder wordt onderzocht hoe we de biochar kunnen verwaarden. Een goede toepassing van de biochar voor de boomkwekerij is in de substraatteelt om het geïmporteerde veen te vervangen. Op de onderzoekslocatie van Delphy in Hazerswoude zullen testen worden uitgevoerd met dit veelbelovende materiaal.

Niet alleen in de industrie is de belangstelling voor waterstof erg groot, maar ook in het landelijkgebied zouden kleinschalige H2-installaties, naast zonneparken en windturbines, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een fossiel-vrije energievoorziening. Zo wil de Vermeulen Groep in de toekomst materieel op zelfopgewekte waterstof laten draaien. Het initiatief is tot stand gekomen i.s.m. de gemeente Alphen aan den Rijn, waar veel energie zit om te komen tot minder CO2 uitstoot van bedrijven in de regio. Regio Rijnland ondersteunt het project financieel.

Vanaf medio mei-juni 2022 is de verwachting dat belangstellenden de pilot-installatie in een rondleiding kunnen bezoeken op het terrein van de Vermeulen Groep te Hazerswoude.

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Maaiwerkzaamheden in de Nieuwe Driemanspolder
22 september 2022

Voor Gemeente Zoetermeer en Gemeente Leidschendam-Voorburg maait de Vermeulen Groep het gras in natuur- en recreatiegebied; De Nieuwe Driemanspolder. Op basis van het ecologisch beheerplan wordt de maaiplanning opgesteld en uitgevoerd.

Hybride samenwerking MBO-Rijnland  
12 september 2022

De Vermeulen Academy werkt nauw samen met het MBO-Rijnland. Vanuit deze samenwerking heeft een groep studenten van de studie Marketing en Communicatie een onderzoek voor de afdeling HR uitgevoerd.

Bioblitz Nieuwe Driemanspolder
30 augustus 2022

Doe je ook mee aan de Bioblitz in de Nieuwe Driemanspolder op vrijdag 16 september? Op deze dag gaan we de biodiversiteit in dit natuur- en recreatiegebied zoveel mogelijk in kaart brengen. Omdat het gebied pas enkele jaren geleden aangelegd is, valt er namelijk nog heel veel te ontdekken!

Werkzaamheden gemeente Teylingen
9 augustus 2022

In Warmond wordt de openbare ruimte gelegen aan de Sweilandstraat en Herenweg heringericht. De huidige situatie voldoet niet meer aan de eisen en behoeften van de gemeente en haar inwoners.