Praktijkervaring uitwisselen met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Op maandag 11 maart 2019 ging staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens een werkbezoek in gesprek met NEVI, Gemeente Zoetermeer en de Vermeulen Groep over ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ MVI.

Door de bomen het bos niet meer zien. Dat is waar inkopers in de private en publieke sector dagelijks mee te maken hebben bij de vele initiatieven, richtlijnen en wetgevingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Tijdens een werkbezoek aan NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management, werd duidelijk dat duidelijke richtlijnen en kaders op dit vlak veel duurzaam resultaat kan opleveren. QUOTE “Een duidelijk signaal” aldus Van Veldhoven.

Het praktijkverhaal van de middag kwam van de gemeente Zoetermeer en de Vermeulen Groep. Vanuit een opdrachtgevers- (openbare ruimte) en opdrachtnemersrol presenteerden zij hun vergaande samenwerking waarbij alles MVI en duurzaamheid ademt.

Tijdens het werkbezoek schetste Karin van IJsselmuide, NEVI kennismanager MVI, een beeld van de afgelopen tien jaar waarin duurzaamheid de kinderschoenen ontgroeide naar een volwassen vakgebied met een internationale richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement. “Inkopers weten wat er van hen verwacht wordt, maar weten vaak niet waar en hoe te beginnen. En dat is precies waar de schoen knelt.” Ze verduidelijkte dat met een praatplaat ‘Start met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – waar kan jij impact maken?’ waarin de samenhang tussen de vele initiatieven zichtbaar werd.

In een kleine informele setting sprak de staatssecretaris over de uitdagingen die het Klimaatverdrag en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties met zich meebrengen voor met name inkoop.