Infra

Bouwrijp maken King’s Park

Het eerste kwartaal van 2021 zijn we gestart met het bouwrijp maken van het terrein tussen de Scheldestroom en de Martin Luther Kinglaan in de wijk Oosterheem van de gemeente Zoetermeer. Het project is de voorbereidende fase voor de realisatie van het King’s Park, een woonontwikkelingsproject bestaande uit ruim tweehonderd woningen en appartementen.

Onze werkzaamheden bestaan uit het graven van de cunetten, het aanbrengen van het hoofdriool en  het aanbrengen van de bouwwegen. Het grondwerk bedraagt ongeveer 7000 m3 grond ontgraven en ruim 8000 m3 zand verwerken. We brengen meer dan 700 meter gescheiden rioleringsstelsel aan. Hiermee worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Een betonbuizen riool met een diameter van 400 mm voor het afvoeren van hemelwater en een gresbuizen riool met een diameter van 300 mm voor het afvoeren van vuil water. Tevens plaatsen we in totaal nog 34 st inspectieputten.

Deel dit project

Meer projecten

Aanleg wadi’s in Oeverpolder
>
Woonrijp maken Oeverpolder gemeente Katwijk
>
Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk
>
Bouwrijp maken Happy Days, Zoetermeer
>