Incident Management

Calamiteitenbestrijding provincie Zeeland en Waterschap

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Dit contract is aan de Vermeulen Groep gegund na een Europese aanbestedingsprocedure en heeft een looptijd van twee jaar met een optie tot verlenging van twee jaar.

De werkzaamheden betreffen het verwijderen van milieuverontreiniging op wegen, bermen, gronden en objecten in Zeeland in beheer van Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland. Het gaat om milieuverontreiniging als gevolg van calamiteiten en dumpingen van onder andere drugs, asbest, kadavers en slachtafval, waarbij de bron van de vervuiling moet worden opgeruimd.

Belangrijke aandachtspunten binnen dit contract zijn de veiligheid van verkeersdeelnemers en het milieu. Daarnaast moeten incidenten snel afgehandeld worden, zodat het verkeer zo snel mogelijk veilig en ongehinderd haar weg kan vervolgen.

Met uitgebreide kennis van het areaal en een ervaren team, een hele mooie opdracht voor onze afdeling Incident Management.

Deel dit project

Meer projecten

Integraal onderhoud Zee & Delta
>
Integraal onderhoud West Nederland Zuid
>
Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk
>
LVO (Levens Verlengend Onderhoud) Noord-Brabant
>