Infra

GVO (Groot Variabel Onderhoud) West Nederland Zuid, District Noord

De Vermeulen Groep voert voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten het dagelijks onderhoud uit aan groen en wegen. Eens in de paar jaar worden wegen intensiever onderhouden. Bij Rijkswaterstaat worden deze opdrachten in de markt gezet als GVO (Groot Variabel Onderhoud), het periodiek onderhoud aan het wegennet.

In 2019 hebben we het GVO-contract voor Rijkswaterstaat WNZN (West Nederland Zuid) uitgevoerd. Dit betekent het onderhoud aan de snelwegen in de Randstad (o.a. A4, A12, A13, A16, A20). Dit contract is door Rijkswaterstaat via de Best Value Procurement methode (BVP) aanbesteed. Bij BVP worden we als opdrachtnemer uitgedaagd de hoogste waarde voor zo’n laag mogelijke prijs te realiseren. Dit gaf ons de kans om innovatieve oplossingen aan te dragen en onze expertise ten toon te spreiden.

Het Groot Variabel Onderhoud 2019 bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • 14 slots (volledige weekend-afsluitingen van de Rijkswegen)
  • 31 km asfalt (baanbreed) vervangen
  • Diverse maatregelen aan kunstwerken (vervangen voegen, betonreparatie)

De werkzaamheden binnen een GVO-contract bestaan uit het verwijderen van oude asfaltlagen (frezen), repareren van voegovergangen en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. De wegdelen zijn dusdanig van omvang dat de werkzaamheden in een nacht of in een weekend gereed kunnen zijn. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren is een gedegen voorbereiding nodig, waarbij afstemming plaatsvindt over de afsluiting van de Rijksweg, de omleidingen en ontsluitingen via het onderliggende wegennet en de afstemming met de omgeving en de bijbehorende stakeholders.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit project

Meer projecten

Integraal onderhoud Zee & Delta
>
Integraal onderhoud West Nederland Zuid
>
Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk
>
LVO (Levens Verlengend Onderhoud) Noord-Brabant
>