Groenvoorziening

Integraal Onderhoud Oosterheem, gemeente Zoetermeer

De Vermeulen Groep voert onderhoud uit binnen de Openbare Ruimte in de wijk Oosterheem van de gemeente Zoetermeer en van het deelgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

In het verleden heeft de Vermeulen Groep al een aantal jaren het onderhoud in de wijk Oosterheem van de Gemeente Zoetermeer voor haar rekening genomen. In 2019 werd het contract opnieuw gegund. Het contract, met een looptijd van vier jaar, betreft het onderhoud van wegen, groen en waterlopen in de wijk Oosterheem. Daarnaast zorgt dit contract voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarom tekenen Sociaal Werkbedrijf DSW en de Vermeulen Groep ook een detacheringsovereenkomst voor deze medewerkers.

Wijkonderhoud Oosterheem
De Vermeulen Groep is dagelijks in de wijk in touw. De werkzaamheden betreffen het maaien van het gras, het snoeien van bomen en struiken, het schoffelen van plantsoenen, het schoonhouden van sloten, het verwijderen van zwerfvuil en het legen van de afvalbakken.

Bewoners maken zich in hun eigen buurt het drukst over zwerfvuil op straat, vandalisme en slecht onderhouden openbaar groen. De Vermeulen Groep maakt zich sterk om hier verbetering in aan te brengen.

Regulier onderhoud aan het groen in Oosterheem is belangrijk en dat is niet alleen voor het aanzicht van de wijk! Professioneel en periodiek onderhoud aan struiken, bomen en hagen draagt namelijk ook bij aan de duurzaamheid van het groen. Door het groen op de juiste momenten te snoeien en in vorm te brengen, wordt de groei van het groen gestimuleerd. Bomen worden sterker en krijgen een mooiere kruin. Hagen groeien egaal dicht en worden compacter en sterker. Struiken behouden hun vorm en overwoekeren geen andere planten en struiken.

Periodiek onderhoud voorkomt veel ziektes en ongedierte. Indien deze zaken tijdens een onderhoudsbeurt toch worden geconstateerd, dan kunnen direct de juiste correctieve en preventieve maatregelen worden voorgesteld.

De Vermeulen Groep maakt zich sterk voor ecologisch groenbeheer. Wij zullen het trapveldje vaker maaien, maar zullen de randen van de ecologische zones juist minder maaien, zodat in het kader van de biodiversiteit de leefomgeving van de bijen en vlinders beschermd blijft.

De Vermeulen Groep streeft naar:

  • Een schone veilige leefomgeving;
  • Duurzame wijk;
  • Ecologisch en BIOdivers wijkbeheer;
  • Tevreden bewoners.

Zie ook de informatiepagina voor bewoners.

Maaien Vermeulen Groep

Deel dit project

Meer projecten

Nieuwe Driemanspolder
>
Wijkonderhoud Oosterheem, Gemeente Zoetermeer
>
Woonrijp maken Rijnsoever Noord fase 3
>
Integraal onderhoud West Nederland Zuid
>