Infra

N228 Veiliger – Groot Onderhoud

Groot onderhoud N228 Veiliger

We zijn groot onderhoud aan het uitvoeren aan de N228 tussen Gouda en Oudewater. Het behelst een traject van 9,9 kilometer met ruim 228 inritten.

Voor de  ‘N228 Veiliger” heeft Provincie Zuid-Holland een aantal maatregelen benoemd om deze provinciale weg veiliger te maken voor de weggebruikers. De  werkzaamheden bestaan onder andere uit: het uitvoeren van asfaltonderhoud aan de hoofdrijbaan, het aanbrengen van een “Dunne Geluid reducerende Deklaag” (DGD); het aanbrengen van bermverhardingen langs de hoofdrijbaan;  het uitvoeren van asfaltonderhoud aan fietspaden; het vervangen van de deklaag van fietspaden binnen de bebouwde kom (rood asfalt);  het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding incl. kantopsluiting. Daarnaast worden er een tweetal faunapassages gerealiseerd en een stalen damwand van ruim 160 meter lengte.

De uitdaging is het bereikbaar houden van de aanwonenden. Voor de communicatie over de werkzaamheden maken we gebruik van Omgevingsmanagers en de OmgevingsApp van de provincie.

De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd waarbij er iedere dag communicatie is met de aanwonenden.

De werkzaamheden aan de N228 zijn gestart op 28 juni j.l en de werkzaamheden zijn begin november gereed.

Deel dit project

Meer projecten

Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk
>
LVO (Levens Verlengend Onderhoud) Noord-Brabant
>
Reconstructie kruispunt Gooweg – Noordwijk
>
Groot Onderhoud N207C Gouda – Boskoop
>