Infra

Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk

De verlengde Beeklaan in Noordwijk is het stuk weg tussen de rotonde aan de Herenweg en de N206. In het voorjaar van 2019 is de Vermeulen Groep gestart met de reconstructie van dit stuk weg. Op deze weg wordt onder andere een nieuwe rotonde voor het ontsluiten van de in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk Offem Zuid aangelegd.

De verlengde Beeklaan was een 80 km/u weg, maar de snelheid is nu al aangepast naar 50 km/u. Wij passen de hele weg aan om hem geschikt te maken voor de nieuwe snelheid. Dit doen we onder andere door het aanbrengen van verhoogde bermen en een verhoogde rijbaanafscheiding. Voorafgaande aan de aanpassing van de weg en de aanleg van de rotonde, hebben we over een lengte van 700 meter een nieuw betonnen transportriool ∅ 1250 mm met drie duikers ø 1000 mm aangelegd, voor het afvoeren van het afvalwater van de nieuwe wijk Offem Zuid.

Momenteel zijn we met de reconstructie van de rotonde Herenweg/Beeklaan bezig. Op 22 mei gaat de rotonde weer open voor verkeer. Daarna start de tweede fase van het project. De planning is dat de weg op 12 juli weer in zijn geheel open gaat.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit project

Meer projecten

Integraal onderhoud Zee & Delta
>
Integraal onderhoud West Nederland Zuid
>
Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk
>
LVO (Levens Verlengend Onderhoud) Noord-Brabant
>