Infra

Woonrijp maken Rijnsoever Noord fase 3

In opdracht van gemeente Katwijk maakt de Vermeulen Groep de nieuwe wijk Rijnsoever woonrijp.

Het werk bestaat onder andere uit het verwijderen en opnieuw aanleggen van verhardingen, aanbrengen van openbare verlichting, het aanbrengen van kolken en het aanplanten van beplanting, bomen en gras in de wijk.

We starten met het woonrijp maken als de bouwer een fase heeft afgerond. Hierdoor zijn onze werkzaamheden afgerond voor de nieuwe bewoners hun huis betrekken. Zo voorkomen we hinder voor bewoner en creëren we een veiligere situatie door bouwverkeer gescheiden te houden van woonverkeer.

Deel dit project

Meer projecten

Bouwrijp maken King’s Park
>
Woonrijp maken Oeverpolder gemeente Katwijk
>
Fase 5 reconstructie Boerenburg
>
Reconstructie Verlengde Beeklaan Noordwijk
>