Reconstructie Middelweg en het Oosteinde in Moordrecht

28 januari 2019

Omgeving was de grootste uitdaging

De Vermeulen Groep heeft via een aanbestedingsprocedure met EMVI-plan het project ‘Reconstructie van het Oosteinde, de kruising Oostpolderweg en de Middelweg te Moordrecht’ van gemeente Zuidplas, gegund gekregen.

Het betrof een complex project, niet zozeer qua uitvoering van de wegwerkzaamheden als wel de invloed van de werkzaamheden op het verkeer en de omgeving.

Middelweg:
De werkzaamheden aan de Middelweg zijn in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 betrof de werkzaamheden aan de rotonde en fase 2 de werkzaamheden aan de doorgaande rijweg.

Oosteinde:
De werkzaamheden aan het Oosteinde zijn pas gestart na het gereedkomen van fase 1. Dit is gedaan omdat anders de Oostpolderweg wel zeer slecht bereikbaar was.

De werkzaamheden aan het Oosteinde werden in 4 deelfasen uitgevoerd. Gezien de vele bewoners van de recreatieparken en bedrijven langs het Oosteinde konden de werkzaamheden niet in 1 fase uitgevoerd worden en moest het werk in deelfasen gerealiseerd worden.

Verkeersmaatregelen
Gedurende de werkzaamheden aan de Middelweg was de doorgaande rijweg afgesloten voor verkeer. Aangezien de Middelweg een belangrijke toegangsweg is voor de bereikbaarheid van Moordrecht, was het een uitdaging het verkeer zo goed mogelijk om te leiden. Er werd er een omleiding ingesteld via de provinciale weg N207, de Sluisdijk en de Schielandse Hoge Zeedijk Oost. Tevens zijn er verkeersregelaars ingezet om op de gevaarlijke punten het verkeer in goede banen te leiden.

Bij het Oosteinde bleek er na gunning een oplossing gezocht te moeten worden voor de omleiding van de vele fietsers die het Oosteinde passeren op hun weg richting Gouda.

De Vermeulen Groep is gespecialiseerd in het plaatsen en onderhouden van verkeersmaatregelen. Het is dan ook gelukt om op zeer korte termijn, de maatregelen in te zetten om de fietsers via de hoge dijk, het werkvak veilig te laten passeren.

Omgevingsmanagement

Voor dit project was ervoor gekozen om een omgevingsmanager in te zetten.

Weggebruikers, omwonenden en aanwonenden werden via verschillende communicatiekanalen geïnformeerd; informatieborden, berichtgeving via lokale kranten, bewoners-/ informatieavond, bewonersbrieven, persoonlijk contact, projectwebsite, sociale media (Twitter, Facebook) en via ons zelfontwikkelde OmgevingsApp. Tevens was er voor dit project een apart 06-nummer ingesteld, welke 24/7 bereikbaar was.

Afronding

Wethouder Schuurman van de gemeente Zuidplas heeft op 20 december de werkzaamheden aan de Middelweg en Oosteinde officieel afgesloten. Dit deed hij door samen met Danny, een cliént van de Schakel, verzamelde bloembollen te planten in de extra groenstrook, die door de werkzaamheden is ontstaan.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Gunning contract calamiteitenbestrijding Zeeland
24 april 2020

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Voor verkeersveiligheid bomen langs A20 verwijderd
6 april 2020

Populieren langs de rijksweg A20 zijn verwijderd omdat zij een gevaar vormen voor het verkeer. Het gaat om de bomen aan de zuidzijde van de A20 tussen Maasdijk en Maassluis.

Bordenwissel in opdracht van Rijkswaterstaat
26 maart 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de Vermeulen Groep in het weekend van 14 en 15 maart 2020, de snelheidsborden langs de snelwegen vervangen ten behoeve van het verlagen van de maximum snelheid op de Nederlandse wegen.

Vermeulen Groep plaatst barriers in België
27 februari 2020

De Vermeulen Groep plaatst in opdracht van Siemes regelmatig mobiele barriers (tijdelijke vangrail) op de Belgische snelwegen.