In opdracht van gemeente Zuidplas heeft de Vermeulen Groep de reconstructiewerkzaamheden uit van “het Oosteinde, de kruising Oostpolderweg en de Middelweg” te Moordrecht uitgevoerd.

In het najaar van 2018 hebben wij op bovengenoemde wegen het asfalt verwijderd, een nieuwe fundering aangebracht, opnieuw geasfalteerd en belijning aangebracht.

Het project was opgeknipt in verschillende fases.

Middelweg

Werkzaamheden zijn op vrijdag 26 oktober om 17.00 uur afgerond.

Oosteinde

De werkzaamheden aan het Oosteinde zijn op woensdag 12 december 2018 afgerond.

Het Oosteinde zal worden ingericht als fietsstraat. Hiervoor zullen stroken van rood asfalt worden aangebracht. Momenteel is de temperatuur te laag om een goede hechting te garanderen. De stroken zullen in het voorjaar van 2019 worden gerealiseerd.

Op donderdag 20 december werd in een officieel moment door wethouder Jan Willem Schuurman van de gemeente Zuidplas, aandacht aan het project gegeven, door het planten van bloembollen, verzameld door de cliënten van dagopvang de Schakel. De Schakel is een activiteitencentrum in Moordrecht voor mensen met een beperking gelegen aan het Oosteinde.