Snoeien met respect voor natuur en ecologie

30 januari 2020

Op dit moment is de Vermeulen Groep bezig met het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden in de Wijk Oosterheem in Zoetermeer.

Het snoeien van beplanting is noodzakelijk om de beplanting vitaal te houden. Als er niet gesnoeid wordt, gaan een paar krachtig groeiende soorten het plantvak overheersen en verdwijnen de zwakkere soorten en de onderbeplanting door gebrek aan licht.

Een gevarieerde beplanting met kruiden ertussen is mooi om te zien en waardevol als leefruimte, voedselgebied en broedgelegenheid voor vogels, vlinders, bijen, insecten en kleine zoogdieren.

De snoeiwerkzaamheden worden gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd door de Vermeulen Groep. Er worden delen van de beplanting gesnoeid, grote stukken worden nu niet gesnoeid. Als de eerder gesnoeide delen uitgegroeid zijn wordt het volgende deel aangepakt.

Er ontstaat een gevarieerde beplanting van verschillende leeftijden, dit is aantrekkelijk, natuurlijk en er blijft altijd leefruimte voor de dieren aanwezig, hierdoor is de invloed van de werkzaamheden op de soorten beperkt.

Tijdens de werkzaamheden gebruiken we een deel van het vrijgekomen hout om de biodiversiteit te verhogen, we maken takkenrillen en houtstapels met boomstammetjes in de grotere plantvakken. Hierin en hiertussen vinden weer allerlei kleine dieren leefruimte en veiligheid. Inclusief soorten die om te overleven afhankelijk zijn van dood hout, deze soorten kunnen in een keurig opgeruimde beplanting niet overleven.

Door voor deze soorten ruimte te creëren neemt het aantal soorten dat voorkomt in de wijk toe, een voor de biodiversiteit belangrijk winstpunt. Na verloop van tijd zullen er door het afsterven van het hout ook paddenstoelen die op dood hout leven verschijnen, ook dit zijn weer soorten die om te overleven afhankelijk zijn van deze specifieke leefomgeving.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Gunning contract calamiteitenbestrijding Zeeland
24 april 2020

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Voor verkeersveiligheid bomen langs A20 verwijderd
6 april 2020

Populieren langs de rijksweg A20 zijn verwijderd omdat zij een gevaar vormen voor het verkeer. Het gaat om de bomen aan de zuidzijde van de A20 tussen Maasdijk en Maassluis.

Bordenwissel in opdracht van Rijkswaterstaat
26 maart 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de Vermeulen Groep in het weekend van 14 en 15 maart 2020, de snelheidsborden langs de snelwegen vervangen ten behoeve van het verlagen van de maximum snelheid op de Nederlandse wegen.

Vermeulen Groep plaatst barriers in België
27 februari 2020

De Vermeulen Groep plaatst in opdracht van Siemes regelmatig mobiele barriers (tijdelijke vangrail) op de Belgische snelwegen.