Woonrijp maken Redershaven in Katwijk gereed

In het jaar 2015 heeft de Vermeulen Groep het project ‘Woonrijp maken Redershaven fase 2A’ aangenomen in opdracht van de gemeente Katwijk.¬†Hierbij is een voormalig industrieterrein aan de Prins Hendrikkade herontwikkeling tot een aantrekkelijk woongebied.

Door tevredenheid van de opdrachtgever werd ons ook de uitvoering van fase 2B & fase 2C gegund.

De werkzaamheden die de Vermeulen Groep hier heeft uitgevoerd zijn:

  • Het opbreken van bouwwegen
  • Grondwerk
  • Het plaatsen van kolken, goten en de bijbehorende leidingen
  • Het aanbrengen van grondverbetering t.b.v. te planten bomen
  • Het aanbrengen van betonbanden en betonplaten
  • Het aanbrengen van tegel en klinkerverhardingen
  • Het aanbrengen van beplantingen en bomen
  • Het aanbrengen van openbare verlichting
  • Het aanbrengen van banken, bolders, boomroosters en overige inrichtingselementen

 

Na bijna drie jaar is er een eind gekomen aan het realiseren van deze woonwijk.

Tot grote tevredenheid van de opdrachtgever is de nieuwe wijk op 14 december 2018 feestelijk geopend door de wethouder van de gemeente Katwijk.