Tekenen contract GVO Rijkswaterstaat WNZ 2019

Vermeulen Groep wint het Groot Variabel Onderhoud (GVO) voor het hoofdwegennet West-Nederland Zuid. Het contract tussen de Vermeulen Groep en Rijkswaterstaat werd getekend op de InfraTech 2019 op de stand van Bouwend Nederland.

De contracten zijn ondertekend door Albert Vermeulen (directeur Vermeulen Groep) en Adri de Groot (portfoliomanager Rijkswaterstaat PPO)​. Het GVO-contract werd door Rijkswaterstaat via de Best Value -methode aanbesteedt. Daarbij krijgt de opdrachtnemer meer ruimte om een project naar eigen inzicht uit te voeren dan bij andere contractvormen.

Het groot variabel onderhoud 2019 bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • 14 slots (volledige weekend-afsluitingen van de rijkswegen)
  • 31 km asfalt (baanbreed) vervangen
  • Diverse maatregelen aan kunstwerken (vervangen voegen, betonreparatie)

Het wegennet heeft periodiek onderhoud nodig. Deze werkzaamheden vallen onder het GVO West-Nederland en vinden plaats in de provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden van het GVO duren relatief kort en zijn in totale omvang kleiner dan reconstructies en de aanleg van nieuwe wegen. De vele kleinere projecten maken het GVO tot één van de grootste projecten van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

De Vermeulen Groep is tevens verantwoordelijk voor nog twee onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat:

  • Integraal Onderhoud West Nederland Zuid, district Noord
  • Integraal Onderhoud Zee & Delta.