De aanleg van het toegangpad Bentwoud is voltooid.

Nieuws

  • Nieuwsflits Bentwoud - Blijf op de hoogte van alle veranderingen en vernieuwingen rondom het Bentwoud en lees  hier nieuwsflits Bentwoud van juni 2015 Bron: Provincie Zuid-Holland
  • Werkzaamheden toegangspad Bentwoud gereed - Het project aanleggen toegangspad Bentwoud, in opdracht van Staatsbosheer, is op vrijdag 6 maart 2015 afgerond. Hieronder een tweetal foto’s van het resultaat.
  • Weersomstandigheden zorgen voor uitloop werkzaamheden - De werkzaamheden aan het toegangspad Bentwoud, lopen door de weersomstandigheden  uit. Op dit moment is het nog niet duidelijk aan te geven hoe lang we uitlopen, dit hangt af van hoeveel winters weer er nog volgt. Hou deze site in de gaten om op de hoogte te blijven van de planning

Waarom een nieuw verlengd betonpad?

Komend jaar gaan er grazers lopen in het eerste stuk van het begrazingsgebied in het Bentwoud. Staatsbosbeheer heeft een goede toegang tot het begrazingsgebied nodig om de dieren te kunnen verzorgen. Daarom wordt het betonpad vanaf de (tijdelijke)parkeerplaats verbeterd en verlengd.  Dit pad heeft de functie van een beheerpad, maar kan natuurlijk, net als nu ook als wandelpad gebruikt worden.

Toegankelijkheid

Tijdens het verwijderen van het oude betonpad en het aanleggen van het nieuwe pad blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers.  Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen wordt het werkgebied afgescheiden van het wandelgebied. Het tracé van het huidige betonpad is tijdelijk niet beschikbaar voor de wandelaar. De wandelaars kunnen gedurende deze periode gebruik maken van de dunningspaden in het bos. Gedurende de werkzaamheden wordt één week de dam aan het eind van het betonpad afgesloten. Dit   wordt aangekondigd bij de parkeerplaats.  Ook is er ruimte nodig voor de opslag van materiaal. Hiervoor wordt de huidige parkeerplaats gebruikt. Naast de oude parkeerplaats wordt daarom een nieuwe (tijdelijke) parkeerplaats ingericht.

Planning

Volgens afspraak is er eerst een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Daarna wordt de oude parkeerplaats afgesloten en in gebruik genomen als opslagplaats. Vervolgens wordt het oude betonpad afgevoerd en het nieuwe aangelegd.  Wij starten bij de picknickbank aan het eind van het betonpad en eindigen bij de parkeerplaats.

Hinder en veiligheid

Bezoekers van het bos kunnen hinder ervaren van de werkzaamheden.  Er zullen tijdens de werkzaamheden veel rijbewegingen zijn op het tracé van het nieuwe pad, van  o.a. vrachtwagens en trekkers.  Heeft u klachten, wensen of vragen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder Jan Kamminga op 06 2436 9134 of met de aannemer die hiervoor speciaal een ideeënbus  plaatst bij de werkkeet en telefonisch bereikbaar is op 079 341 0539 of per mail op communicatie@vermeulengroep.com.

Download hier het persbericht van Staatbosbeheer

Download hier de tekening met de geplande werkzaamheden

Download hier de tekening met de aanleg dam en drinkpoel